tappahåret

Vid operationer som görs i syfte att förstora

Det är viktigt att komma ihåg att i de fall ett koksaltimplantat rupturerat är det kvarvarande höljet litet och svårare att lokalisera i vävnaderna än om implantatet är intakt. Vid borttagning av implantat använder man sig av den ursprungliga incisionen och öppnar kapseln så att implantaten kan avlägsnas. I skalet finns en ventil med en kopplad slang och påfyllnadsnippel.

Added: 2017-04-04 | Comments: 0 | Category: lang-se