pod wroclawiem szeregowki

Oprócz obecnego w mieście zatrzymało się

Park ma cel krajobrazowy także zdrowe walory kompozycyjne oraz dendrologiczne (około 400 gatunków drewien i krzewów). Obszarem obejmuje 7,4 ha (i 0,33 ha pod szkłem), dostaje się w nim około 7,5 tysiąca gatunków roślin. Plac Solny - dawny średniowieczny plac targowy, swym narożnikiem styka się z Rynkiem. W pewnych faktach.

Added: 2017-05-16 | Comments: 0 | Category: lang-pl