håravfall

Finasterid finns sedan september 1992 registrerat

Således föreligger en flerårig säkerhetserfarenhet av behandling med denna substans i en fem gånger högre daglig dos. Finasterid finns sedan september 1992 registrerat med en fem gånger högre dos för behandling av benign prostatahypertrofi (Proscar). Studier på Rhesus-apor visade att det är osannolikt att denna mängd kan utgöra en risk för.

Added: 2017-04-04 | Comments: 1 | Category: lang-se